Klauza informacyjna

Klauza informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855 (dalej: ADO)

Z ADO można się skontaktować listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145)

Z powołanym u ADO Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować mailowo, pod adresem iod@zibi.pl

Jakie prawa przysługują Państwu, jako podmiotom danych?

 1. dostępu do Państwa danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 6. przenoszenia Państwa danych.

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z wymogami prawnymi, możecie Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane przetwarzamy w celu:

 1. dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Państwa preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Państwa upodobań.

Czy musicie Państwo podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie udzielić odpowiedzi na Państwa pytanie.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?

 1. Art. art 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

 1. podmiotom zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu
 2. innym podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi informatyczne
 3. podmioty świadczące na rzecz administratora inne niż wskazane wyżej usługi informatyczne
 4. podmioty świadczącym na rzecz administratora usługi prawne

Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane?

Przez czas:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie.

Czy po przekazaniu nam danych możecie Państwo sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możecie Państwo to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Państwa dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musicie Pańśtwo uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Państwa szczególną sytuacją.